یخچال فریزر

یخچال فریزر فیلور 20فوت

یخجال فریزر فیلور 20 فوت مدل 470 
4کشو فریزر- بدون برفک

قیمت :   3.845.500 تومان
با تخفیف : 3.810.000 تومان


یخچال فریزر فیلور 18 فوت

مدل :  یخجال فریزر 425 فیلور (18فوت)
 3 کشو فریزر - بدون برفک

قیمت : 3.930.000 تومان
با تخفیف : 3.700.000 تومان


توسط : admin | تاریخ : 1398/09/13 | نظرات

فریزر

1
فریزر5 فوت ایستکول

مدل :  فریزر ایستکول 6 فوت
4کشو - دیفراست

قیمت : 655.000 تومان
تخفیف : 580.000 تومان


 

توسط : admin | تاریخ : 1398/09/15 | نظرات